sandvold-noFrognerbygg

---

Frognerbygg as er et eiendomsselskap i vekst som eier og forvalter næringseiendommer og boliger. Selskapet ble etablert og bygget opp av Bik-Bok grunder Kenneth Sandvold på 1990-tallet, og har siden den gang opparbeidet en betydelig eiendomsportefølje.

Eiendomsmassen består av næringseiendommer, bolig og parkeringsplasser. Hovedvekten av næringseiendommene og utleieboligene er beliggende i Oslo på sentrale områder som Grünerløkka, Majorstuen og Frogner. Vi eier også kjøpesentre og logistikkbygg beliggende andre steder i landet.

Frognerbygg legger vekt på å levere tjenester av høy kvalitet og bestreber seg på å gi sine leietakere best mulig service til enhver tid. Vi er stolte over å ha solide, langsiktige og fornøyde leietakere.

Selskapet eies 100% av Sandvoldguppen. Kontorene ligger sentralt på Skøyen i Oslo.

Naturbetong

---

AS Naturbetong er en av Oslos større boligutviklere. Selskapet eies i dag 80 % av Sandvoldgruppen og 20 % av Hein Holding. Nåværende eiere kjøpte selskapet i 1992. Naturbetong har markert seg som en solid aktør i boligmarkedet, hovedsakelig i Stor-Oslo, og har pr. 2020 ferdigstilt ca 90 boligprosjekter med totalt 6000 boliger. Selskapet har også ferdigstilt og har under utvikling ferieboliger på Østlandsområdet. Naturbetong eier og driver i tillegg næringseiendommer i Bærum. Selskapets kontorer ligger i Sørkedalsveien på Majorstuen sentralt i Oslo.