sandvold-no


Finansielle investeringer

---

Sandvoldgruppen forvalter en portefølje med finansielle investeringer. Investeringene består i hovedsak av obligasjoner og andeler i syndikerte eiendomsprosjekter. Porteføljen er egenkapitalfinansiert og har som mål å levere god risikojustert avkastning.